Česká asociace držitelů domén

Cílem asociace je podpora zájmu veřejnosti o doménová jména, jejich nákup a prodej a jejich využití při podnikání. Přispívání k šíření a výměně informací a vzdělávání v této oblasti. ČADD bude podporovat a obhajovat oprávněné zájmy členů v dané oblasti činnosti a pečovat o jejich profesní zájmy a odborný růst.

Asociace při sledování svých cílů spolupracuje s příslušnými úřady veřejné správy České republiky, zejména s Úřadem průmyslového vlastnictví, jakož i se soukromými spolky, sdruženími a jinými nevládními organizacemi působícími v oblasti obchodování a péče o doménová jména (zejména s CZ.NIC – provozovatelem registru doménových jmen).

 
 

Nezadávejte ze zvědavosti doménové jméno do prohlížeče, abyste se podívali, jestli na doméně něco běží. Můžete značně zvýšit její přeprodejní hodnotu, případně si zavřít dveře k prodeji úplně. Vaše zvědavost může také způsobit, že dříve volnou doménu si někdo zaregistruje. Vysvětlení těchto principů je poměrně technické a v tomto článku se omezím na konstatování, že i vyťukání neexistující domény se někdo může dozvědět.

 

Doména není váš majetek, pronajímáte si ji, respektive je vám vyhrazena, pokud plníte smlouvu uzavřenou s registrem a registrátorem. Registraci domény musíte pravidelně prodlužovat. Nikdy nenechte doménu expirovat. Expirace v naprosté většině případů znamená, že o doménu přijdete. V lepším případě vás znovuzískání bude stát velké úsilí a hodně peněz, v horším jméno nezískáte už nikdy.

&nsbp;
 

Máte tedy vlastní doménové jméno. Vybrat a získat jej dalo práci, ovšem mějte neustále na paměti, že o něj vlastní vinou můžete přijít. Vaší zcela klíčovou povinností je udržovat v záznamu o doméně aktuální a funkční kontaktní údaje – jméno respektive název firmy, fyzickou adresu a především telefon a e-mailovou adresu. Neaktuální údaje můžou vést ke ztrátě doménového jména. E-mailová adresa uvedená u domény je ze všech kontaktních údajů nejdůležitější. Na ni budete dostávat veškeré servisní zprávy, upozornění o expiraci, upozornění o změnách atd. Zní to samozřejmě, ale pro jistotu: Uvedenou e-mailovou schránku byste měli pravidelně číst. :-)

 

Viděl jsem mnoho způsobů psaní doménového jména; všechno malými písmeny (domenovejmeno.cz), všechno velkými (DOMENOVEJMENO.CZ), ale za zdaleka nejlépe čitelný a zapamatovatelný způsob považuju kapitalizovat první písmena slov a vše ostatní napsat malými písmeny: DomenoveJmeno.cz Než na nové doméně spustíte jakoukoliv prezentaci, rozhodněte se, jestli budete používat verzi s „www“ nebo bez „www“. Subdoména „www“ je z technického hlediska zbytečný anachronismus, ovšem z marketingového se stihla zabydlet a slouží jako mentální spínač, který upozorňuje: „Toto je adresa na internetu.“