Musíme se prý mít pořád líp


Když se rozhlédnete tÅ™eba u vás doma kolem sebe, urÄitÄ› tam objevíte docela dost vÄ›cí, které mají nÄ›co spoleÄného s technikou. Technické vymoženosti se nám totiž nabízejí skuteÄnÄ› rozmanité, slouží nám k mnoha různým úÄelům, a my si je tak poÅ™izujeme, abychom si usnadnili život. Jenže zamyslíme-li se nad tím, nejde vždy jenom o kvalitu života. Nabízením stále nových a nových vymožeností se totiž leckdo i docela úspěšnÄ› živí. A co to znamená v praxi?

UrÄitÄ› máte doma televizor. Ale jaký? Jestli vám pÅ™ipadá moderní, máte zÅ™ejmÄ› pravdu. Protože to není tak dávno, co se mÄ›nily vysílací frekvence a my lidé jsme si kvůli tomu museli poÅ™izovat nové televize nebo pÅ™inejhorším set-top-boxy. A tak vaÅ¡e televize nemůže být zase až tak pÅ™edpotopní.

moderní praÄka

Ale pÅ™esto, že máte zánovní televizor, jste tlaÄeni reklamami k tomu, abyste se s ním nespokojili a koupili si co nejdříve televizor jiný, jeÅ¡tÄ› lepší. Dosavadní televizor sice funguje, ale prý už to není ono, prý musíte mít lepší. Prý ve vaÅ¡em vlastním zájmu. Abyste poznali vÄ›tší kvalitu obrazu, zvuku nebo jiných parametrů, které se prý u nových a propagovaných televizorů nabízejí a které lidským okem možná ani nerozeznáte, ale prý tu jsou.

Máte pak telefon? Jestli ano, pak jste nabádáni, abyste ho vymÄ›nili za novÄ›jší, chytÅ™ejší. I když ten dosavadní funguje dobÅ™e, není prý dokonalý. A vy musíte mít lepší, abyste zapadli mezi spoleÄnost, která by vás jinak údajnÄ› ignorovala.

moderní elektronika

PodobnÄ› to pak chodí i u spousty jiných technických vymožeností. Máte si kupovat to nejnovÄ›jší, co technický pokrok pÅ™inesl. Prý abyste byli dokonalí a užili si to. Jenže to je ve skuteÄnosti lež. Technika se sice setrvale modernizuje, ale to, co se nám vnucuje, nebývá zase až takový zázrak. Ale kdekdo na reklamu slyší. A pořídí si novou vÄ›c a tu starší, byÅ¥ docela kvalitní, vyhodí. Protože mnozí z nás nechápou realitu, neví, oÄ tu skrytÄ› jde. A dokud se naÅ¡e mozky nebudou vyvíjet spolu s technikou, budeme si kupovat pořád dokola nÄ›co nového, co vlastnÄ› ani nepotÅ™ebujeme. Ale musíme být pÅ™ece in.