Připomeňte se svým obchodním partnerům


 
Každý schopný podnikatel musí udržovat dobré vztahy mezi svými obchodními partnery a dodavateli. NovoroÄní přání je tím pravým způsobem, jak svoji firmu zviditelníte nebo pÅ™ipomenete. Řada spoleÄností v rámci firemních úspor Äasto zasílá PF prostÅ™ednictvím e-mailu. To ovÅ¡em není ten pravý způsob, jak svůj podnik reprezentovat. Mnohem vÄ›tší váhu mají PF kartiÄky v tiÅ¡tÄ›né podobÄ› zaslané poÅ¡tou na konkrétní jméno a vlastním podpisem odesílatele. Tyto karty jsou mnohem honosnÄ›jší a zapamatovatelnÄ›jší.

Nápady, originalita a luxus

ProhlédnÄ›te si naÅ¡i nabídku originálních novoroÄních přání, které jsou navrženy naÅ¡imi grafiky. Mají krásné a designovÄ› zpracované motivy, které jsou vyladÄ›né do posledního detailu. Prodáváme tradiÄní karty s obrázky vánoÄního stromeÄku Äi zasněžené vesniÄky jako z pohádky ale i takové, které mají 3D efekty Äi jednoduché zpracování, které působí umÄ›leckým a elegantním dojmem. NaÅ¡e nabídka je pestrá a různorodá. Naleznete zde klasické obdélníkové tvary i otevírací karty. Jsme si jistí, že VaÅ¡i pozornosti neuniknou ani výrazné barvy.