Změny k lepšímu


To, co původnÄ› vážilo skoro tÅ™i kila má nyní váhu, jež se vypisuje v gramech. A původní nafouklé krabiÄky? Ty dávno sežral Äas. Nyní jsou to jen placky, které lehce vsuneme do kapsy kalhot, Äi kamkoli jinam. Stále si jeÅ¡tÄ› pamatuji, jak jsme kdesi na semináři o záhadách bÄ›hali z údolí nahoru na pole, abychom tam chytili signál. Nakonec se to podaÅ™ilo jen nÄ›kolika nejÅ¡Å¥astnÄ›jším, nebo tÄ›m s dražšími přístroji. 

hrátky s mobilem

Dnes by se spíše hledalo místo, kde signál není. A těch je velmi málo.  

První mobil byl vyvinut tajnÄ› armádou, takže se o tom pochopitelnÄ› toho moc neví. My se v tom také hrabat nebudeme a podíváme se na ten, který by oficiálnÄ› veÅ™ejnosti pÅ™edstaven v roce tisíc devÄ›t set osmdesát dva. Byl to přístroj znaÄky Motorola. MÄ›l oznaÄení DynaTAC 8300. A je vám asi zcela jasné, že si ho rozhodnÄ› nemohl dovolit každý. A mimochodem, nemÄ›l displej.  

sleÄna s mobilem

Byl to pÄ›knÄ› velký krám, ale byl. Nu a pak se zaÄalo vÅ¡echno vylepÅ¡ovat. PÅ™icházely první displeje, zpoÄátku samozÅ™ejmÄ› jen Äernobílé. Ten, kdo mÄ›l dvouřádkový, byl považován za machra. Displeje pak byly to, naÄ se výzkumníci zaměřili. Stávaly se více řádkovými, zaÄaly umÄ›t jednoduché obrázky, i když ten výraz obrázky asi není to pravé oÅ™echové.  

Nu a pak pÅ™iÅ¡el obrovský obrat, byl zde první barevný displej. Trh by po nÄ›m laÄný a zpoÄátku je neÅ¡lo ani normálnÄ› koupit. Byly na nÄ› pÅ™edobjednávky, nebo Äekací listiny.  

Velikost displejů rostla, telefony byly stále užší a užší, nu, Å¡lo to jen a jen kupÅ™edu. A když už vývojáři nevÄ›dÄ›li kudy kam, zaÄali se místo displejů soustÅ™edit na fotoaparáty v mobilech ukryté.  

Kam půjde vývoj dále je jen těžko odhadnout. Budou opÄ›t rozkládací přístroje, ale tentokrát nejen na dva díly, ale tÅ™eba na ÄtyÅ™i. Mobily budou potom tak chytré a Å¡ikovné, že nám v nedÄ›li uvaří obÄ›d, a to i se Å¡krábáním brambor a umytím nádobí.