Co nás tak láká na videohrách


Není pochyb o tom, že se videohry staly souÄástí naÅ¡eho svÄ›ta. Hraje je Äím dál více lidí, a to nejen dÄ›tí, ale i dospÄ›lých. Dokonce se z nich vyvinuly i e-sporty, které si získávají stále více příznivců, a to nejen z řad soutěžících, ale také diváků. Je tedy jasné, že jsou na vzestupu. Z jakého důvodu jsou ale pro lidi tak pÅ™itažlivé? Co nás vede k tomu, abychom je hráli prakticky každou volnou chvíli?

 

Tím hlavním, co pro nás dÄ›lají, je to, že umožňují únik od reality. A to je v souÄasné dobÄ›, kdy zde máme války, zaÄínáme pociÅ¥ovat dopady globálních zmÄ›n klimatu a ekonomika také není v nejlepším stavu, rozhodnÄ› vítané. Díky tÄ›mto hrám se můžeme pÅ™enést do úplnÄ› jiného svÄ›ta, kde můžeme být tím, kým chceme, bez ohledu na to, jací jsme ve skuteÄnosti.

 

staré videoherní automaty

 

Je vÅ¡ak pravdou, že se jedná o jednoduchou a bezpracnou náhražku. Pokud se chceme stát například ve hÅ™e dobrým bojovníkem, stojí nás to mnohem ménÄ› sil, než kdybychom se jím chtÄ›li stát ve skuteÄnosti. A to platí zvláštÄ› pokud se skuteÄným bojem nemáme žádné zkuÅ¡enosti a založením jsme spíše bojácný pacifista.

 

Pak je tu také fakt, že si zde můžeme na nepřátelích vybít veÅ¡kerý stres a nahromadÄ›nou agresi, kteoru v sobÄ› nosíme. A ne, není to nic Å¡patného. Naopak, je to pÅ™irozené. Jen je potÅ™eba tomu dát průchod ve formÄ›, která nikomu neublíží. A videohry k tomu poskytují perfektní příležitost. Zde můžeme porážet nepřátele, aniž bychom se museli bát, že nÄ›koho skuteÄnÄ› zraníme. I když totiž leckdy vypadají realisticky, stále víme, že jsou to jen elektronická data, a že neubližujeme niÄemu živému.

 

ovladaÄ herní konzole

 

Zde je vÅ¡ak nutné říci, že videohry mají i svá jasná negativa. Tím hlavním je, že můžeme do tohoto fantazijního svÄ›ta utíkat ÄastÄ›ji, než by bylo vhodné, a v podstatÄ› zaÄneme kaÅ¡lat na ten skuteÄný. To samozÅ™ejmÄ› může způsobit problémy jak v pracovním, tak i v rodinném životÄ›.

 

Musíme tedy mít na pamÄ›ti, že klÃ­Ä je zde v moderaci. Na videohrách není nic Å¡patného, ale nesmí se to s nimi pÅ™ehánÄ›t. Tak budeme nakonec vÅ¡ichni spokojení.