Jak se nestat závislým na hrách

O tom, že i dospÄ›lí lidé rádi hrají hry, není pochyb. ZvláštÄ› tehdy, pokud z se mohou pobavit a navíc i nÄ›co získat. To je také důvod, proÄ se ty hazardní hrají již v podstatÄ› od poÄátku civilizace. Dnes je vÅ¡ak již READ MORE

Co nás tak láká na videohrách

Není pochyb o tom, že se videohry staly souÄástí naÅ¡eho svÄ›ta. Hraje je Äím dál více lidí, a to nejen dÄ›tí, ale i dospÄ›lých. Dokonce se z nich vyvinuly i e-sporty, které si získávají stále více příznivců, a to nejen z řad READ MORE

Táborové hry

Táborových her, které lze hrát bÄ›hem letních mÄ›síců v dÄ›tských kolektivech, je nepoÄítanÄ›. ObzvláštÄ› tÄ›ch, které se provozují v přírodÄ›. Snad nejinspirativnÄ›jším prostÅ™edím je jak les, tak bÅ™ehy říÄky Äi potoku. U nichž si lze spoleÄnÄ› zahrát Babylonskou věž. U které READ MORE