Co o nás prozradí naše koníčky


Prakticky každý ÄlovÄ›k má nÄ›jakého koníÄka. O tom, že je to pro nás přínosné, dnes nepochybuje ani dneÅ¡ní psychologie. Jen málokdo si vÅ¡ak uvÄ›domí, kolik toho na ÄlovÄ›ka jeho koníÄek vlastnÄ› prozradí. Je toho totiž víc, než by se mohlo na první pohled zdát.

 

i háÄkování patří ke koníÄkům

 

V první Å™adÄ› se tak dozvíme, co jsme za ÄlovÄ›ka. Máme radÄ›ji aktivní zábavu, nebo takovou, u níž můžeme v klidu sedÄ›t? Chceme se na ni radÄ›ji plnÄ› soustÅ™edit, nebo preferujeme, když můžeme nechat svou mysl volnÄ› plout? To vÅ¡e nám o nás mnoho Å™ekne.

 

Dále je zde otázkou, jakou konkrétní aktivitu preferujeme, a jaké s ní máme úmysly. Jde nám ÄistÄ› jen o zábavu, nebo na ní chceme i vydÄ›lat, nebo se alespoň pochlubit ostatním a získat u nich respekt? Jak velké jsou pak naÅ¡e ambice? I to ukazuje na urÄité stránky naší povahy, kterých si mnohdy ani nejsme vÄ›domi.

 

skládání Rubikovy kostky

 

V neposlední Å™adÄ› se tím pak také ukáže naÅ¡e ctižádost a to, do jakých extrémů jsme ochotni zajít pro splnÄ›ní svého cíle. Sem můžeme zaÅ™adit například různé podvody, tÅ™eba ve videohrách ale také tÅ™eba v umÄ›ní Äi ve sportu. RozhodnÄ› to není ideální stav, avÅ¡ak je to nÄ›co, Äemu podlehne mnoho lidí. Následky pak Äasto pro nÄ› nebývají zrovna pÄ›kné.

 

Proto bychom se mÄ›li zamyslet i nad tím, zda je náš koníÄek skuteÄnÄ› jeÅ¡tÄ› zábavou, nebo zda už je to nÄ›co jiného, co slouží k realizaci naÅ¡ich ambicí. To je potÅ™eba rozliÅ¡ovat, neboÅ¥ pokud se nÄ›Äím skuteÄnÄ› aktivnÄ› zabýváme, pak nás to, pokud nejsme skuteÄnÄ› vášnivými vyznavaÄi dané vÄ›ci, pÅ™estane bavit.

 

Je tedy vidÄ›t, že na nás náš koníÄek, spolu s tím, jakým způsobem a na jaké úrovni jej provozujeme, prozradí pomÄ›rnÄ› dost. Na to bychom si mÄ›li dát pozor, zejména pokud o nÄ›m mluvíme s jinými lidmi. Mohli bychom jim tak totiž o sobÄ› nevÄ›domky prozradit víc, než bychom chtÄ›li, a to vÄetnÄ› tÄ›ch stránek naší povahy, které bychom rádi nechali skryté.