Dobrý život


Je opravdu hodnÄ› lidí, kteří vyznávají urÄitý typ životního stylu, který jim vÄ›tÅ¡inou vyhovuje. Mám tím na mysli tÅ™eba i takové styly, že tÅ™eba nÄ›kdo vyznává pouze takovou kulturu, která má takové zlaté dÄ›dictví, jako například vážná literatura, vážná hudba a tak podobnÄ›. Potom jsou tady samozÅ™ejmÄ› také lidé, kteří jsou tÅ™eba zase úplný opak. Jenom si ale hlavnÄ› nemyslete, že to myslím nÄ›jak Å¡patnÄ›. Tohle tedy rozhodnÄ› ne, protože já dbám toho, že každý ÄlovÄ›k je jiný a má také jiné znalosti a nebo zkuÅ¡enosti. A také samozÅ™ejmÄ› záliby. Takže tady z toho vypovídá potom fakt, že každý má svůj životní styl a ten vyznává. Opravdu na tom není nic směšného nebo Å¡patného.

Život je fajn.

A protože každý ÄlovÄ›k si chce mít to, co potÅ™ebuje a kde a jak se cítí co nejlépe. Například kdybych se mÄ›la chytit muziky, tak mnÄ› se nejvíce líbí taková ta hudba nového tisíciletí, jako je například Britney Spears a podobnÄ›. Také skupina Oozone, což možná urÄitÄ› znáte, protože tehdy to byla opravdu populární skupina. A my jako taková parta dÄ›tí, tedy spíše dospívajících, jsme se oblékali podobnÄ› jako oni a také jsme stále poslouchali jejich hudbu a také jsme se to uÄili nazpaměť.

Žijte dobře.

Myslím si, že z toho naÅ¡i rodiÄe byli úplnÄ› rozladÄ›ni a opravdu hodnÄ› jim to vadilo, protože stále jsme po rodiÄích chtÄ›li peníze, abychom si mohli koupit nÄ›co od tÄ›chto zpÄ›váků a nebo zrovna jejich cédéÄko. Takže tady jde vidÄ›t, že každý životní styl je úplnÄ› jiný. Že dÄ›ti mají úplnÄ› odliÅ¡né záliby a také životní styl, než mají jejich rodiÄe nebo dokonce i prarodiÄe. I ti mají úplnÄ› jiné záliby a také životní styly. Ale zase musíte na druhou stranu brát v potaz a taky respektovat, že vy vlastnÄ› žijete svůj život a ne nÄ›koho druhého. Takže co baví druhého ÄlovÄ›ka, tak samozÅ™ejmÄ› nemusíte bavit vás a samozÅ™ejmÄ› to platí také naopak.