Táborové hry


Táborových her, které lze hrát bÄ›hem letních mÄ›síců v dÄ›tských kolektivech, je nepoÄítanÄ›. ObzvláštÄ› tÄ›ch, které se provozují v přírodÄ›. Snad nejinspirativnÄ›jším prostÅ™edím je jak les, tak bÅ™ehy říÄky Äi potoku. U nichž si lze spoleÄnÄ› zahrát Babylonskou věž. U které jsou hracími nástroji kamínky, kterých je v tÄ›chto místech dostatek. Jak už název hry napovídá, ve stanoveném Äasovém úseku se každý z hráÄů se z nich snaží postavit věž. A že to není vůbec jednoduché se pÅ™esvÄ›dÄí vÅ¡ichni stavitelé. Mnohdy až na tÅ™etí pokus se podaří kameny naskládat tak, aby nespadly. VítÄ›zem se stává ten, jehož věž má na sobÄ› nejvíce kaménků.

Hry v přírodě

U vody lze si rovněž zahrát vtipnou hru Deset oblázků. Kdy do vyznaÄeného kruhu, který má okolo jednoho metru, se hází jeden oblázek za druhým. Ze vzdálenosti pÄ›ti metrů. Komu se podaří se trefit do cíle, obdrží za každý hod dva body. Pokud oblázek odskoÄí, bod jeden. VítÄ›zem je opÄ›t ten, kdo jich posbírá nejvíce. Obdobná hra je Hod kroužkem. Ke které jsou potÅ™ebné kroužky, vyrobené z vrbových proutků, které se koncích svážou provázkem. Na urÄené místo na paÅ™ezu se postaví ve vzdálenosti tří až ÄtyÅ™ metrů láhev s minerálkou. Na jejíž hrdlo se hráÄi snaží kroužek dohodit. PoÄet hodů bývá urÄen podle poÄtu hráÄů. Aby si dÄ›ti vyzkouÅ¡ely svoji motoriku, hrát se může i na více kol.

Hry v klubovnÄ›

 

V případÄ›, že venku je deÅ¡tivé poÄasí, si dÄ›ti rády zahrají oblíbené hry v klubovnÄ›. Magický obrazec je hra, která dokáže zaujmout na celé odpoledne. Pravidla jsou sice trochu složitÄ›jší, o to více potom těší vítÄ›zství. Na papír se podle pÅ™edlohy namaluje devÄ›t Ätverců. O rozmÄ›ru 15×15 centimetrů. Které se položí na podlahu a do každého se napíše přísluÅ¡ná Äíslice. HráÄi mají jediný úkol. Trefit se ze vzdálenosti Å¡esti metrů hrací mincí do Ätverce s nejvyšším Äíslem. V každém kole mají hráÄi devÄ›t hodů a pokud se jim podaří minci umístit na spojovací Äáru, poÄítá se nižší bodování. I v této hÅ™e vyhrává ten, komu se podaří dosáhnout nejvyššího poÄtu bodů.