Jak se nestat závislým na hrách


O tom, že i dospÄ›lí lidé rádi hrají hry, není pochyb. ZvláštÄ› tehdy, pokud z se mohou pobavit a navíc i nÄ›co získat. To je také důvod, proÄ se ty hazardní hrají již v podstatÄ› od poÄátku civilizace. Dnes je vÅ¡ak již jasné, že mohou způsobovat závislost, a to nejen ty hazardní, ale i ty běžné, i když ty ani zdaleka ne v takové míře.

 

na hrách může vznikat závislosti

 

StejnÄ› jako každá jiná závislost i tato nám může Å¡kodit, a to nejen finanÄnÄ›, i když právÄ› finanÄní dopady bývají zmiňovány nejÄastÄ›ji, a to pÅ™edevším právÄ› v souvislosti s hazardními hrami. Zde totiž mnoho lidí mÄ›síÄnÄ› prohraje tisíce korun v nadÄ›ji, že nÄ›kdy vyhrají velkou Äástku penÄ›z. NeuvÄ›domují si vÅ¡ak, že i když náhodou vyhrají, tak v celkovém souÄtu ve skuteÄnosti budou v mínusu.

 

Není tedy od vÄ›ci se zajímat o to, jak si zahrát a pÅ™itom se této závislosti vyhnout. S výjimkou hazardních her nám totiž mohou prospÄ›t, aÅ¥ už se jedná o ty klasické nebo onlinové. Je vÅ¡ak potÅ™eba, abychom se vyhnuli právÄ› onomu nebezpeÄí, že si na ní vypÄ›stujeme závislost.

 

sázení je návykové

 

To však není tak snadné, jak by se mohlo zdát. Naprostá většina her je totiž navržena tak, aby nás bavila a abychom ji chtěli hrát v podstatě neustále. Proto vznik této závislosti v podstatě podporují. Musíme to tedy být my, kdo bude ten zodpovědný.

 

V první Å™adÄ› se rozhodnÄ› vyplatí, pokud si stanovíme denní limit, který můžeme hraním strávit. Od hazardních her je pak lepší se držet dál, případnÄ› hrát například karty jen tak, bez jakýchkoliv sázek. Zdaleka nejnároÄnÄ›jší je pak uvedený limit dodržet, zvláštÄ› když nÄ›které z nich nás nutí, abychom hráli stále dál.

 

SamozÅ™ejmÄ› tomu můžeme podlehnout, avÅ¡ak musíme si uvÄ›domit, za jakou cenu. V první Å™adÄ› budeme mít problémy finanÄní, ale také rodinné. A asi vÅ¡ichni budeme souhlasit, že zanedbávat své nejbližší bychom v žádném případÄ› nemÄ›li. Ti by totiž mÄ›li stát vždy na prvním místÄ›.