Jsou ženy co se týče práce skutečně rovny mužům?


Není pochyb o tom, že trh práce se v posledních padesáti letech znaÄnÄ› zmÄ›nil, a to nejen u nás, ale celosvÄ›tovÄ›. ZaÄalo být uznáváno, že i ženy mohou „dÄ›lat kariéru“ a být na vedoucích pozicích, nikoliv pouze ve funkci sekretářek Äi asistentek. A to platí ve vÅ¡ech odvÄ›tvích. Zdálo by se tedy, že jsme koneÄnÄ› dosáhli vytoužené rovnoprávnosti pohlaví. Jak už to vÅ¡ak ale bývá, skuteÄnost je ponÄ›kud jiná.

 

na vedoucích pozicích najdeme spíše muže

 

V první řadě je zde fakt, že ženy stále nemohou provádět některé profese. Typickým příkladem může být hornictví. Zatímco žena může pracovat v administrativě, je zákonem zakázáno, aby byla klasický horník a fárala do dolů. V tomto případě se ovšem nejedná o diskriminaci bez důvodu.

 

Hornictví sebou totiž pÅ™ináší zdravotní riziko, a to nejen co se týÄe závalů. NÄ›které z plynů, které se v dolech uvolňují, působí nepříznivÄ› na lidský organismus, konkrétnÄ› pak niÄí například pohlavní buňky, tedy vajíÄka a spermie. A zatímco muž si spermie vytváří neustále, žena má vajíÄek jen koneÄný poÄet. Velmi snadno by se tedy mohlo stát, že by se díky svému povolání stala neplodnou – a to si nikdo „na triko“ nevezme.

 

obchodní schůzka

 

Dobrá, ale co jiná povolání, kde žádná takováto zdravotní omezení nejsou? Tam by se mÄ›lo rovnoprávnosti dosáhnout, ne? Bohužel zkuÅ¡enosti a statistiky ukazují, že zbavit se zažitých zvyklostí a pÅ™edsudků je mnohem těžší, než by se mohlo zdát. Na vedoucích pozicích jeÅ¡tÄ› stále je mnohem vÄ›tší poÄet mužů, než žen, zatímco na sekretariátu je tomu pÅ™esnÄ› naopak. A pokud mají muž a žena stejnou práci, mnohdy se stane, že žena bere v průmÄ›ru menší plat, aÄkoliv odvádí stejný výkon.

 

Je tedy jasné, že jsme od skuteÄné rovnosti muže a ženy v pracovním prostÅ™edí stále jeÅ¡tÄ› na hony daleko. Setkáváme se zde nejen se zastaralým systémem, ale také s pÅ™edsudky a názory, které do dneÅ¡ní doby zkrátka nepatří. A je otázkou, zda není náhodou nejvyšší Äas se jich vzdát.