Demoliční práce také vyžadují mít pod čepicí


Když se o někom řekne, že „má pod čepicí“, jedná se o prastaré přísloví, které praví, že jde o moudrého jedince, co si umí poradit ve většině svízelných situací. Mít pod čepicí je velký dar a rozhodně se nejedná pouze o vědecké pracovníky, lékaře a špičkové právníky, manažery a ředitele firem. Patří sem i lidé, co vykonávají zdánlivě, ale opravdu jen zdánlivě snadné profese.

zbourání domu

Demolice Praha je činnost, při níž se pracovníci firmy setkávají s některými velmi zvláštními momenty. Lze říci, že každá zakázka je svérázná, při níž vás mohou překvapit jisté skutečnosti, s nimiž jste dosud nepočítali. Kupříkladu se bourá objekt, který leží ve strmém svahu, někde brání přístupu demoličních strojů vzrostlé stromy a musí se dům bourat převážně ručně, jinde překáží elektrické vedení, některé domy jsou součástí dvojdomku nebo řadových domů, někde je bažinatá půda kontaminovaná bakteriemi a mohli bychom pokračovat výčtem dalších potíží.

demoliční práce

Nebezpečné předměty – na co bychom neměli zapomenout, je zajištění nebezpečných předmětů, které se v objektu nachází, a to ještě před samotnými demoličními pracemi. Je zapotřebí důkladně místo prohlédnout a zlikvidovat staré zářivky s obsahem rtuti, nádoby s louhy a kyselinami, nebezpečné hořlaviny (petrolej, benzín) a jedy na hlodavce, hnojiva, herbicidy a pesticidy.

V některých domech se mohou vyskytovat i jedovatá zvířata (pavouci, hadi, štíři) a pozůstatky po pobytu narkomanů, jako jsou použité injekční stříkačky, zbytky drog, chemikálií apod.

Jak vidíte, i bourání domu nemůžete svěřit někomu pod vlivem alkoholu, kdo nosí hlavu na krku jen „pro ozdobu“, a nemá lidově řečeno „všech pět pohromadě“. Jde o činnost zodpovědnou, při níž můžete ohrozit i smrtelným úrazem další osoby a mimo jiné i zavinit škodu na cizím majetku, který není součástí demoličních prací.